post

Banksparing er muligens den aller sikreste spareformen. Det er tilnærmet ingen risiko, staten garanterer for innskudd til og med hvis banken mot formodning skulle gå konkurs. Samtidig er det lite å tjene på denne formen for sparing.

Den eneste risikoen for innskuddet er kanskje hvis det skjer virkelig katastrofale hendelser i økonomien som plutselig skulle gjøre den norske kronen mye mindre verdt enn før. Men hvis det skulle skje noe slikt, så er det neppe noen andre investeringer som er trygge heller. Da kan man trøste seg med at man faktisk har sparepenger og ikke bare dyre lån.

Alternativer til banksparing

Det finnes en mengde alternativer til banksparing. Det mest nærliggende for privatpersoner er kanskje å investere i fond som har lavere risiko enn å for eksempel kjøpe enkeltaksjer. En annen spareform er å nedbetale på boliglånet, da sparer man i egen bolig. I de aller fleste tilfeller vil det være å foretrekke fremfor å spare på bankkonto, da avkastningen på å nedbetale boliglånet er høyere enn det man får i renter på konto.

Noen avsluttende tips

Det finnes selvfølgelig tilfeller der sparing på bankkonto er greit. Eksempel kan være BSU og andre kontoer der renten faktisk er høyere enn inflasjonen og man kan få andre goder som skattefradrag for BSU. Men det er også lurt å ha en liten buffer med penger på konto som er lett tilgjengelige. Hvis man plutselig får uventede utgifter som må betales raskt, er det bra å ha penger som er umiddelbart tilgjengelige.